Picture-Taker-2XesEQ
Obec Loukovec, dříve nazývaná Malý Loukov, leží od tzv. Velkého Loukova, nyní Loukova, v severovýchodní části okresu Mladá Boleslav na hřbetě, táhnoucím se od Svijan a sklánějícím se k pravému břehu Jizery a k levému břehu strouhy, která se jmenovala Lukavice. Loukovec sousedí na východní straně s obcí Loukov (tzv. „Zelená cesta“ tvoří větší část této hranice) a na severu a na západě hraničí s obcí Sovenice (strouha Lukavice). S Podolem a Březinou sousedí na jihu, kde hranici tvoří řeka Jizera. Jen malá část pozemků obce Loukovec leží na levém břehu Jizery. Loukovec je menší obec o rozloze 286 ha a skládá se z místní části Loukovec a části Hubálov. Z hlediska státní správy je začleněna pod obec III.st. - Mnichovo Hradiště. Rozkládá se 7 km severovýchodně od Mnichova Hradiště a 10 km západně od Turnova.

Obec obdržela jméno od položení mezi loukami. Poprvé je připomínána v roce 1215, kdy byla majetkem řádu křížovníků sv. Jana v Praze. Rozloha a uspořádání obce ukazuje, že základem obce bylo panské sídlo a k němu se teprve družily chalupy.

Část loukovecké obce zvaná Kejov se nachází po obou stranách silnice téměř až k samým Korytům. Nadmořská výška obce je 267 m.

Loukovec je plně se rozvíjející obcí, která má pro to již dobrou občanskou vybavenost. Současná obec se chce stát příjemným domovem pro své obyvatele, odpočinkovým místem pro chalupáře a přitažlivým místem pro české a třeba i zahraniční návštěvníky. Obecní zastupitelstvo se i nadále snaží pro své obyvatele vytvořit podmínky pro spokojený život.

Ke dni 1. 12. 2015 zde žije 300 obyvatel.

Obcí prochází silnice III. třídy směrem do Koryt a do místní části Loukovce Hubálova.

Vzdálenost rychlostní komunikace R10 je 1,5 km, do Mnichova Hradiště 8 km, do Liberce 30 km, do Mladé Boleslavi 25 km, do Prahy 70 km.

V obci je obchod se smíšeným zbožím, hospoda, mateřská a základní škola a široké zázemí sportu - tenisové kurty, tělocvična, v zimě plocha na bruslení atd.

V roce 2015 si obec připomněla 800 let od první písemné zmínce o existenci Loukovce.