Pozemky jsou platným územním plánem obce Loukovec určeny pro výstavbu rodinných domů.

Inženýrské sítě jsou na severním okraji pozemku (plyn, elektro, vodovod). V budoucnu by zde měla být položena obecní splašková kanalizace.

Stavba prodloužení vodovodního řádu byla dokončena (dokumentace
vodovodního řádu Územní rozhodnutí prodloužení Voda).

V současné době probíhá realizace
přeložky VN (Územní rozhodnutí přeložka VN). Stavba bude realizovaná v únoru 2017.

Pozemky 121/132 a 121/133 se prodávají pouze jako celek.

Pozemek 121/130 je určen pro místní komunikaci.

Pozemky 121/129 a 121/131 jsou rozděleny dle
geometrického plánu.

Kliknutím zvětšíte
Snímek obrazovky 2016-11-14 v 12.31.35
Snímek obrazovky 2016-11-14 v 12.32.07